گروه صنعتی ابوئی

 • دستگاه TBM

 • جرثقیل سقفی

 • 1
 • 2
 • 3

مشتریان ما

 • All
 • فولاد
 • نفت گاز
 • خودرو
 • سیمان
  • فولاد
  • نفت گاز
  • خودرو
  • فولاد
  • سیمان
  • سیمان
  • فولاد
  • نفت گاز
load more / hold SHIFT key to load all load all

ماشین کاری 15 قطعه استوانه بزرگترین میله پرچم جمهوری اسلامی ایران نصب شده در پارک موزه دفاع مقدس

این پرچم با ارتفاع بالغ بر 150 متر، وزن حدود 300 تن، قطر سگمنت اول 5/3 متر و ارتفاع 10 متر و وزن 35 تن بصورت مخروطی و سگمنت های بعدی به تدریج با قطر کوچک تر در 15 سگمنت ساخته و توسط این گروه ماشین کاری گردید . بالاترین سگمنت قطر 5/1 متر و 15 متر ارتفاع را دارا می باشد . عملیات ماشین کاری این قطعات با توجه به محدودیت های زمانی به صورت شبانه روزی در 25 روز کاری انجام گرفت و خصوصیت بارز آن دقت های اعمال شده در آن می باشد به نحوی که اجزاء این سازه با ابعاد بسیار بزرگ با توازی سطوح مونتاژی 0.1 میلی متر مورد ماشین کاری قرار گرفته است .