• دستگاه TBM

  • جرثقیل سقفی

  • 1
  • 2
  • 3

سرند گندله فولاد سازی

این سرند با ظرفیت سرند و جداسازی بسیار بالا برای اولین بار در کشور در گروه صنعتی ابوئی ساخته شد . تدارک این تجهیز از کشور ایتالیا با صرف هزینه ای بسیار گزاف صورت می گرفت و اولین ساخته این گروه بالغ بر 3 سال است که به بهترین نحو در فولاد مبارکه اصفهان در حال کار می باشد . کیفیت بالای این تجهیز باعث گردید ضمن توقف خرید خارجی، سفارش ساخت برای سومین بار در حال تکمیل بوده و به زودی جهت حمل به محل نصب در فولاد مبارکه آماده خواهد شد .