• دستگاه TBM

  • جرثقیل سقفی

  • 1
  • 2
  • 3

قطعه دیسک شیر پروانه ای (Butterfly valve) سد کارون 4 به وزن 68 تن

این قطعه که تحت لیسانس یک شرکت فعال در زمینه تجهیزات سنگین نیروگاهی کشور اسلوانی، توسط شرکت نیرپارس آهنگری و ساخته شده بود، جهت ماشین کاری، همزمان به شرکت آذرآب و گروه صنعتی ابوئی واگذار گردید و بنابر اقرار کارشناس خارجی، این قطعه از نظر کیفی بهترین قطعه ماشین کاری شده در داخل بوده است.